My Theorem

.

.

Theorem:

Not all problems can be solved.

Proof:

Suppose all problems can be solved (1).

We consider following problem P:

“To find one problem which can not be solved”

Because all problems can be solved therefore we can not find this problem. It means problem P can not be solved. It contradict (1) therefore “not all problems can be solved”.

The theorem is proved.

.

.

Định lý:

Không phải tất cả các bài toán đều có thể giải được.

Chứng minh:

Giả sử mọi bài toán đều có thể giải được (1).

Ta xem xét bài toán P sau đây:

“Hãy tìm một bài toán không thể giải được”

Vì mọi bài toán đều có thể giải được nên ta không thể tìm thấy một bài toán như thế. Điều đó có nghĩa là bài toán P không thể giải được. Nó mâu thuẫn với (1) do vậy “không phải tất cả các bài toán đều có thể giải được”.

Định lý đã được chứng minh.

Advertisements

About hinhoc

To discover new interesting: first observe all strange, abnormal but then make them familiar, normal!
This entry was posted in Triangle Geometry and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to My Theorem

  1. HQK says:

    Nếu khẳng định được phương trình vô nghiệm thì cũng là giải được phương trình,như vậy bài toán trên vẫn coi là giải được chứ ạ.Em suy nghĩ như vậy không biết có đúng không?

    • hinhoc says:

      Hay lắm! Đúng rồi đó! Vậy thì định lý này đúng hay sai? Nếu đúng thì phải tìm một cách chứng minh khác, nếu sai thì phải chứng minh rằng “tất cả các bài toán đều giải được”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s