Think Of New One Every Day

We must think of new one every day. It is because we live and sometimes our life is humdrum. It is because we work and sometimes our work is hard. It is because we learn and sometimes our learning is tedious. In any case there is a problem that faces us and we must solve. Of course the problem is not from us. It is from humdrum life, from hard work, from tedious learning. Of course solving non-our problem is not interesting. Therefore we must try our best to think of something new from the problem. Something new only. Not necessary what is new. The new one may be nice part of the problem or better way for solving the problem or whole new another more interesting problem. When we find the new one we will feel better: our life is better, our work is easy, and our learning is interesting.

Most of our new inventions are well-known. Please don’t worry about this fact! It is true for every body in the world. If our invention is discovered by Newton before, we can compare our brain with Newton level. If our invention is discovered by Gauss before, we can compare our brain with Gauss level. If our invention is discovered by Einstein before, we can compare our brain with Einstein level.

Rarely our new invention is un-known for every body now and before. Please worry about this fact! It is because in the future a lot of people will hate us. It is because we already discovered nice invention such that they can not discover again. In this case future people will take our names as levels for comparing as Newton, Gauss or Einstein.

We don’t know what is better but in any case our new invention stimulates us to continue to live, to work and to learn. We don’t know what is better but we know exactly that our life must be better, our work must be easier and our learning must be more interesting. Therefore we must think of new one every day especially when we are mathematicians.

.

Chúng ta phải nghĩ ra cái mới hằng ngày. Đó là bởi vì chúng ta sống và cuộc sống của chúng ta đôi khi thật nhàm chán. Đó là bởi vì chúng ta làm việc và công việc của chúng ta đôi khi thật vất vả. Đó là bởi vì chúng ta học tập và đôi khi việc học của chúng ta thật buồn tẻ. Trong mọi trường hợp đều có một vấn đề đối mặt với chúng ta và chúng ta phải giải quyết. Dĩ nhiên, vấn đề đó không phải do chúng ta. Nó phát sinh từ cuộc sống nhàm chán, từ công việc vất vả, từ học hành buồn tẻ. Dĩ nhiên, giải một bài toán không phải của mình chẳng thú vị gì. Do đó, chúng ta phải cố gắng hết sức để nghĩ ra điều gì mới mẻ từ bài toán đó. Chỉ cần một điều gì mới. Không nhất thiết là điều gì. Điều mới đó có thể là một phần đẹp đẽ của bài toán, hoặc là một cách thức hay hơn để giải bài toán, hoặc là nguyên một bài toán mới thú vị hơn. Khi chúng ta tìm được cái mới, chúng ta sẽ cảm thấy khá hơn: cuộc sống của chúng ta tốt hơn, công việc của chúng ta dễ dàng hơn, học hành của chúng ta thú vị hơn.

Đa số những phát kiến mới của chúng ta đều đã biết rồi. Xin đừng lo lắng về điều đó! Điều đó đúng cho mọi người trên thế giới. Nếu phát kiến của chúng ta đã được Newton phát hiện trước kia, chúng ta có thể so sánh đầu óc của chúng ta với mức độ của Newton. Nếu phát kiến của chúng ta đã được Gauss phát hiện trước kia, chúng ta có thể so sánh đầu óc của chúng ta với mức độ của Gauss. Nếu phát kiến của chúng ta đã được Einstein phát hiện trước kia, chúng ta có thể so sánh đầu óc của chúng ta với mức độ của Einstein.

Hiếm khi phát kiến của chúng ta là chưa từng biết đối với mọi người hiện tại và trước kia. Xin hãy lo lắng về điều đó! Bởi vì trong tương lai, sẽ có nhiều người căm ghét chúng ta. Đó là vì chúng ta đã phát hiện ra một phát minh đẹp đẽ làm cho họ không thể phát hiện lại được nữa. Trong trường hợp này, những người sau sẽ dùng tên tuổi của chúng ta làm mức độ so sánh, giống như Newton, Gauss, hoặc Enstein.

Chúng ta chẳng biết thế nào là tốt hơn, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, phát kiến mới sẽ cổ vũ chúng ta tiếp tục sống, làm việc và học hành. Chúng ta chẳng biết thế nào là tốt hơn, tuy nhiên chúng ta biết chính xác rằng cuộc sống của chúng ta phải tốt hơn, công việc của chúng ta phải dễ dàng hơn và học hành của chúng ta phải thú vị hơn. Vì thế chúng ta phải nghĩ ra cái mới hằng ngày, đặc biệt khi chúng ta là những nhà toán học.

Advertisements

About hinhoc

To discover new interesting: first observe all strange, abnormal but then make them familiar, normal!
This entry was posted in Triangle Geometry and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s