Geometrical Object

Complicated geometrical object does not bring geometrical knowledges more than simple object. Moreover, sometimes complicated geometrical object can confuse us to understand essence of geometry facts.

Một vật thể hình học phức tạp không đem lại nhiều kiến thức hình học hơn một vật thể đơn giản. Hơn thế, nhiều khi một vật thể hình học phức tạp có thể làm chúng ta khó nhận ra bản chất của các sự kiện hình học.


Advertisements

About hinhoc

To discover new interesting: first observe all strange, abnormal but then make them familiar, normal!
This entry was posted in Triangle Geometry and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Geometrical Object

  1. analgeomatica says:

    Chú Tuấn ạ, blog của chú hay thật đấy, cháu cũng đang dự định lập một blog về hình học, khi nào chú qua blog cháu chơi nhé :)

    http://analgeomatica.wordpress.com/

    @Chú dạo này có khỏe không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s